napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Dolny Śląsk dołącza do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej

Dolny Śląsk dołącza do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej

Ponad pół miliarda złotych trafi do 18 jednostek w całym kraju na rzecz cyfryzacji badań klinicznych. Radosław Sierpiński prezes Agencji Badań Medycznych wręczył dziś trzem dolnośląskim jednostkom symboliczne czeki na rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) otrzymało na ten cel blisko 30 mln złotych.

– Ministerstwu Zdrowia zależy na rozwijaniu Centrów Medycyny Cyfrowej, ponieważ dane pozyskiwane w ramach tych podmiotów, będą stanowiły o tworzeniu dodatkowego potencjału i efekcie synergii, który będzie potęgował możliwości analityczne nie tylko Agencji Badan Medycznych, ale także Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie pozwalał na jeszcze bardziej racjonalne podejmowanie decyzji w zakresie finansowania świadczeń medycznych, opieki nad pacjentem, polepszania jakości świadczeń i usług medycznych. Te rekordowe środki to ofensywa inwestycyjna płynąca z wielu stron, nie tylko pod kątem infrastrukturalnym – to efekt ostatnich 8 lat ciężkiej pracy i zwiększenia nakładów na zdrowie przez rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – mówi Wiceminister Zdrowia Marcin Martyniak.

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Dzięki alokowanym środkom 18 jednostek z całej Polski utworzy infrastrukturę umożliwiającą dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują. Wśród tych jednostek znalazły się trzy podmioty z Dolnego Śląska:

  • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – 29 501 115 zł
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 27 775 128,72 zł
  • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – 29 989 575 zł

– Praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie mówilibyśmy na Dolnym Śląsku o dodatkowych środkach na ochronę zdrowia, w różnym kontekście, również tym infrastrukturalnym. Dziś mamy kolejną dobrą wiadomość dla pacjentów. Na Dolnym Śląsku we Wrocławiu powstaną trzy Centra Medycyny Cyfrowej. Łącznie na ten cel nasz region otrzymał 87 mln zł. Co ważne, wszystkie trzy podmioty będą realizować projekty w konsorcjach, we współpracy z innymi partnerami m.in. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Siecią Badawczą Łukasiewicz PORT, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. To pokazuje, że na Dolnym Śląsku potrafimy współpracować dla dobra mieszkańców – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

– Utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) to rewolucyjny krok we wspieraniu badań klinicznych, który zapewnia powstanie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego i systemowego, którego do tej pory nie było – mówi prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. – Wierzę, że tak jak w przypadku podobnych programów funkcjonujących m.in. USA, również program RCMC będzie źródłem wielu przełomowych odkryć.

Dostęp do nowoczesnej cyfrowej infrastruktury zdrowotnej jest niezbędny do poprawy sposobu świadczenia opieki nad pacjentami w całej Unii Europejskiej. W szybko zmieniającym się świecie swobodny przepływ danych naukowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia populacji Europy i przygotowania się na nowe wyzwania zdrowotne. Z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) wynika, że do 2025 r. tempo wzrostu generowania danych w sektorze opieki zdrowotnej będzie wyższe niż w jakimkolwiek innym sektorze przemysłu.

– Otwieramy zupełnie nowy etap w realizacji projektów naukowych w Polsce. Projekt przygotowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu stawia na interdyscyplinarność i wykorzystuje potencjał, jaki daje nam Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Koncentrujemy się na chorobach rzadkich oraz kardiologii z naciskiem na niewydolność serca. W pierwszym aspekcie chcemy zidentyfikować obszary diagnostyczne, które można udoskonalić dzięki innowacyjnym metodom analitycznym pozwalającym uzyskać czytelny obraz z różnorodnych danych. W przypadku kardiologii naszym celem będzie precyzyjne personalizowanie terapii i identyfikacja chorych wymagających pilnej interwencji. Oba modele będą wspierane przez obszar patomorfologii, radiologii oraz biobankowania – mówi prof. Piotr Ponikowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) będzie służyło zarówno analizie danych, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej. W ramach jednostek powstanie zaplecze pozwalające na bezpośrednią analizę danych uzyskanych z próbek biologicznych pochodzących od uczestników badań klinicznych.

Stworzenie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej.

– Bardzo się cieszę, że 4. Wojskowy Szpital Kliniczny znalazł się w elitarnym gronie placówek, które utworzą Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej. To wyróżnienie potwierdza naszą sprawność organizacyjną, ale przede wszystkim jest dowodem uznania potencjału medycznego i naukowego naszych pracowników – mówi płk Mariusz Kiszka, zastępca komendanta ds. medycznych. – Żyjemy w czasach, w których postęp medycyny jest nierozerwalnie związany z postępem technologicznym i informatycznym – tworząc Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej na pewno przyczynimy się do jej szybszego i pełniejszego rozwoju. A na tym – co cieszy mnie szczególnie – skorzystają przede wszystkim pacjenci.

Utworzone jednostki będą niejako odpowiednikiem podobnych, już istniejących centrów opartych na analizach danych cyfrowych m.in. w Stanach Zjednoczonych. Systemy takie jak MGB Biobank integrujące dane pacjentów leczonych w szpitalach klinicznych Harvard Medical School, czy program badawczy All of Us, są obecnie źródłem wielu przełomowych odkryć.

– Przekazujemy dziś blisko 90 mln złotych na utworzenie Centrów Medycyny Cyfrowej trzem niezwykle ważnym jednostkom dla regionu dolnośląskiego. To współpraca na światowym poziomie łącząca 18 podmiotów z całego kraju, które wspólnie stworzą nowoczesną infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo i dostęp do cyfrowych zbiorów informacji. To nieprawdopodobny postęp technologiczny, jeżeli chodzi o budowanie wysokospecjalistycznych zespołów zajmujących się analizą danych. To także szansa dla polskich badaczy, by tworzyć naukę na najwyższym poziomie. Wierzę, że właśnie tutaj będą powstawać rozwiązania w zakresie medycyny personalizowanej i najnowocześniejszych terapii, które trafią do pacjentów  podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

 

Skip to content