napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  dr Marcin Ziętek otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego!

dr Marcin Ziętek otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego!

Z dumą informujemy, że dr n. med. Marcin Ziętek, kierownik Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tytuł ten został nadany 6 marca 2024 roku Uchwałą Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Rozprawa habilitacyjna dr hab. Marcina Ziętka była poświęcona ocenie aktualnych możliwości diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentów z czerniakiem skóry o zaawansowaniu lokoregionalnym. W ocenie komisji uwzględniono również całkowity dorobek naukowy oraz dotychczasową działalność naukową.

Dr hab. Marcin Ziętek specjalizuje się w leczeniu operacyjnym zaawansowanych nowotworów skóry, czerniaków i mięsaków tkanek miękkich. Jest adiunktem w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ponadto, pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Standaryzacji Nadzoru po Leczeniu Onkologicznym przy Polskim Towarzystwie Onkologicznym, jest członkiem Zarządu Głównego PTO, członkiem PTChO i Polskiej Grupy Mięsakowej, a także ekspertem zewnętrznym Agencji Badań Medycznych.

W ramach fundacji Onkologika uczestniczy w licznych akcjach i projektach mających na celu zwiększenie świadomości i czujności onkologicznej w zakresie nowotworów skóry.

Skip to content