napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Kończy się etap tworzenia projektu budowlanego Nowego Szpitala Onkologicznego.

Kończy się etap tworzenia projektu budowlanego Nowego Szpitala Onkologicznego.

Po intensywnym okresie projektowania Nowy Szpital Onkologiczny zbliża się do kolejnego ważnego etapu – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Dziś, po raz pierwszy podczas konferencji prasowej DCOPiH, dziennikarze mieli okazję udać się na wirtualny spacer po planowanym kompleksie, kierując się ścieżką pacjenta. Szpital został zaprojektowany tak, aby zapewnić mieszkańcom regionu najwyższy poziom leczenia onkologicznego, hematologicznego i pulmonologicznego. Kubatura kompleksu wynosi trzykrotność Hali Stulecia!

 

– Prace nad budową Nowego Szpitala Onkologicznego, przebiegają zgodnie z planem – mówi Dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju DCOPiH. – Zrealizowaliśmy dwa kamienie milowe projektu. Pierwszy związany był z weryfikacją koncepcji wielobranżowej, drugi dotyczył opracowania wstępnego projektu wyposażenia medycznego szpitala.

 

Właśnie kończy się trzeci etap projektu, który polegał na opracowaniu projektu budowlanego.

 

– Umowny termin zakończenia prac był planowany na 28.05.2024 – jednak ten etap projektu został zrealizowany przed ustalonym terminem – wyjaśnia Zbigniew Maćków, główny projektant Nowego Szpitala Onkologicznego. – NSO jest projektowany z użyciem najnowszych technik modelowania BIM, co przynosi oszczędność czasu, dokładną koordynację projektu oraz znacznie ułatwia późniejsze zarządzanie tak złożonym przedsięwzięciem.

 

Równolegle do prac projektowych na terenie inwestycji realizowany był kolejny etap prac archeologicznych. Prace polegały na wykonaniu przesłon przeciwfiltracyjnych, zabezpieczających napływ wody podczas prowadzenia prac archeologicznych. Te działania miały na celu zminimalizowanie ryzyka zatrzymania zasadniczych robót z powodu ewentualnych znalezisk archeologicznych.

 

W Nowym Szpitalu Onkologicznym pacjenci będą mieli do dyspozycji 671 łóżek w pokojach jedno- i dwuosobowych. Szpital będzie dysponował 14 salami operacyjnymi, które umożliwią przeprowadzenie nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. NSO będzie działał w ramach 9 unitów, obejmujących kompleksowe centra diagnostyki i leczenia. Całkowita powierzchnia szpitala odpowiada obszarowi 14 boisk piłkarskich FIFA. Kubatura przekracza trzykrotnie objętość Hali Stulecia lub równa jest rozmiarowi 1025 domków jednorodzinnych o powierzchni 100 m² każdy. Ponadto, powierzchnia samej działki jest równa obszarowi Parku Południowego we Wrocławiu.

– Choć obecnie pracujemy w budynkach pochodzących z XIX wieku, świadczymy usługi onkologiczne na najwyższym poziomie, co potwierdzają nasze międzynarodowe certyfikaty – mówi prof. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. – Możliwość kontynuowania tej pracy w nowym, nowoczesnym budynku jest istotna zarówno dla pacjentów, jak i dla naszego personelu. Dużo osób z całej Polski pyta o możliwość pracy w nowym szpitalu. Nowoczesny szpital, zarządzany w sposób skoordynowany, to magnes na specjalistów.

konferencja prasowa DCOPiH
Nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu – kluczowe informacje
Finansowanie i umowa:

· Inwestycja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i budżet państwa. To największe przedsięwzięcie w dziedzinie zdrowia w historii Dolnego Śląska.

· Wartość umowy z firmą PORR wyniesie 1,055 mld zł.

· Umowę na budowę podpisano z firmą PORR dnia 22 maja 2023 r.

· Inżynierem Kontraktu jest firma Miastoprojekt Wrocław.

· Głównym projektantem Nowego Szpitala Onkologicznego jest Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa.

 

Rozmiar i struktura szpitala:

· Nowy Szpital Onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych do niedawna w trzech jednostkach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.

· Powierzchnia nowego szpitala to około 100 500 m².

· Nowy Szpital Onkologiczny będzie miał 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną.

· Szpital będzie miał 26 oddziałów stacjonarnych oraz 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego.

· Przychodnia szpitalna będzie miała 73 gabinety co umożliwi zwiększenie zakresu lecznictwa otwartego.

 

Planowane oddziały i pomieszczenia:

· Pacjenci będą mieli do dyspozycji 671 łóżek w pokojach jedno i dwuosobowych.

· Szpital będzie dysponował 14 salami operacyjnymi, które umożliwą przeprowadzenie nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie.

· Nowy Szpital Onkologiczny będzie działał w ramach 9 unitów, obejmujących kompleksowe centra diagnostyki i leczenia.

· Przy budynku zostanie wybudowany parking z 1026 miejscami postojowymi.

 

Projekt i budowa:

· Projekt architektoniczny będzie realizowany przez firmę PORR zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”.

· Prace projektowe mają potrwać około 15 miesięcy, a etap budowy około 36 miesięcy.

· Otwarcie nowej placówki planowane jest w 2028 r.

 

Dlaczego konieczna jest budowa nowego szpitala:

· Nowoczesny szpital onkologiczny zapewni mieszkańcom Dolnego Śląska najwyższy poziom leczenia w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii.

· Obecna siedziba Centrum Onkologii DCOPiH w ponad stuletnich murach stanowi najstarszy kompleks szpitalny w Polsce, a nowa siedziba będzie odpowiadała na aktualne potrzeby pacjentów i personelu medycznego.

· Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka onkologicznego na miarę XXI wieku, poprawa warunków leczenia pacjentów i poszerzenie zakresu pomocy medycznej.

 

Obrazując projekt

· Powierzchnia całkowita równa jest powierzchni ponad 14 boisk piłkarskich FIFA.

· Kubatura ponad 3 x Hali Stulecia lub 1025 domków jednorodzinnych (o pow. 100m2).

· Powierzchnia zabudowy – 161 kortów tenisowych.

· Powierzchnia działki niemal równa jest powierzchni Parku Południowego we Wrocławiu.

· ponad 4660 pomieszczeń.

· Długość jednego ramienia liczona od środka budynku wynosi 141 m – prawie 1,5 długości boiska piłkarskiego.

· Obwód budynku/fasady – ponad 1,5 km – aby obejść budynek dookoła potrzeba 20 min.

Skip to content