napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów tj. historii chorób z lat 1962 – 1999 leczonych w dawnym Zespole Szpitalnym Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku do Działu Obsługi Pacjenta w siedzibie Szpitala Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w terminie do dnia 27.03.2024 r.

Po upływie ww. terminu dokumentacja zostanie przekazana do wybrakowania tj. zniszczenia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2023 poz. 1545 z późn, zm.).

Skip to content