napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT Kod: 85143000-3 Opis: Usługi ambulatoryjne poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów DCOPiH

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT Kod: 85143000-3 Opis: Usługi ambulatoryjne poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów DCOPiH

1.Ogłoszenie Konkursu Ofert Genetyka 16.01.24

2 Szczegółowe warunki konkursu ofert – Genetyka

3 Formularz do złożenia oferty

4 opis kryteriów

5. Istotne Postanowienia Umowy- Genetyka

 Informacja o zagrożeniach w DCOPiH

Skip to content