napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Artykuły napisane przezDorota Sęk

Ogłoszenie konkursu - 15.09.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 SWKO - 15.09.2023 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy 15.09.2023

1.Ogłoszenie konkursu urologia 11.09.2023 2.Szczegolowe warunki konkursu, 11.09.23 3.Kryteria oceny ofert urologia 4.Istotne postanowienia umowy 11.09.2023 5. Formularz ofertowy -11.09.2023

Rozstrzygnięcie 25.08.2023 Hematologia +kierowanie

Ogłoszenie konkursu Hematologia + kierowanie-16.08.23 Szczegolowe warunki konkursu, Hematologia + kierowanie Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- kryteria oceny ofert -Hematologia +

1. Ogłoszenie konkursu urologia 16.08.23 2. Szczegółowe warunki konkursu, urologia 16.08.23 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. Ogłoszenie konkursu -Hematologia z-ca 2. Szczegółowe warunki konkursu - 16.08.23 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. ogłoszenie konkursu -Izba Przyjęć 2. SWKO - Izba Przyjęc 2023 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4.  opis kryteriów 5. Istotne Postanowienia

Rozstrzygnięcie opieka pielęgniarska 23.05.2023

1. Ogłoszenie konkursu -ZPO Opieka Lekarska 11.05.23 2. SWKO - 11.05.2023 ZPO 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny

1 Ogłoszenie o konkursie 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 5

Ogłoszenie Opieka pielęgniarska 11.05.2023 SWKO - 11.05.2023 ok Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy

1. Ogłoszenie o konkursie 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert Neurolog 3. Formularz do złożenia oferty 4. opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy neurologia 11.05.2023  

Ogłoszenie konkursu dyżury 04.05.23 SWKO Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny -załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy kontraktowej Chir1

1.Ogłoszenie Konkurs Ginekologia 04.05.23 2. SWKO ginekologia 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny załącznik Nr 2 5. Istotne postanowienia umowy

1 Ogłoszenie o konkursie.doc 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 3 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4 Opis kryteriów 5.Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie konkursu ZE Szczegółowe warunki konkursu, ZE Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - załącznik nr 2 Wzor umowy kontraktowej ZE

Ogłoszenie konkursu -CHT Szczegolowe warunki konkursu - CHT Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- kryteria oceny ofert Istotne postanowienia umowy CHT

ogłoszenie konkursu - Radiologia 25.01.23 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 25.01.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr_1_25_01_2023 Opis kryteriów oceny - zał. 2 Istotne postanowienia

Ogłoszenie konkursu - anestezjologia gr SWKO - anestezjologia Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1gr Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 istotne postanowienia umowy

Rozstrzygnięcie 19.12.22 Hematologia

Rozstrzygnięcie 16.12.2022

1. Ogłoszenie konkursu16.12.22 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert 16.12.22! 3. Formularz do złożenia oferty 4. Opis kryteriów oceny 5. wzór umowy kontraktowej Psychiatria

1. Ogłoszenie konkursu Kardiologia 15.12.22 2. Szczegółowe warunki Kardiologia 15.12.22 3. Formularz do złożenia oferty 4. Opis kryteriów oceny 5. Istotne postanowienia umowy kardiologia

1. Ogłoszenie o konkursie Neurologia 15.12.22 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert 15.12.22 3. Formularz do złożenia oferty 4. opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie konkursu -ZPO 14.12.22 SWKO - 14.12.2022 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy ZPO

Ogłoszenie konkursu Alergo 14.12.2022 2. Szczegolowe warunki konkursu, 14.12.2022 3. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -14.12.22 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -14.12.22 4.

Ogłoszenie konkursu Pulmonologia 13.12.2022 2. Szczegolowe warunki konkursu, 13.12.2022 3. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -13.12.22 4. Załącznik nr 2 -kryteria oceny

Ogłoszenie konkursu - OAIT + kierowanie SWKO - 13_12.2022 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 - Kryteria Oceny Istotne Postanowienia Umowy

ogłoszenie konkursu - oait 12.12.2022 SWKO - anestezjologia - 12.12.22 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 istotne

Accessibility Toolbar