napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Artykuły napisane przezDorota Sęk

Ogłoszenie o Konkursie Radiologia II 16.01.2024 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia II Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 -16.01.2024 Opis kryteriów oceny -

1.Ogłoszenie Konkursu Ofert Genetyka 16.01.24 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert - Genetyka 3 Formularz do złożenia oferty 4 opis kryteriów 5. Istotne Postanowienia Umowy-

Ogłoszenie konkursu - anestezjologia L 1.12.23 SWKO - anestezjologia - 1.12.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr

Ogłoszenie Radiologia 1.12.2023 TK i MR Szczegółowe warunki konkursu ofert TK i MR 1.12.2023 Formularz ofertowy - Załącznik Nr_1_01_12_2023 Opis kryteriów oceny -

Ogłoszenie Konkurs Ofert Radiologia 1.12.2023 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 01.12.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1-01. 12.2023 Opis kryteriów oceny - zał.

Ogłoszenie konkursu -CHT SWKO - CHT 01.08.2023 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy CHT

Ogłoszenie Konkurs Ofert Ginekologia 1.12.2023 ok SWKO Ginekologia 1.12.2023 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny -załącznik Nr 2 Istotne Postanowienia Umowy -Ginekologia

Ogłoszenie Konkurs Ofert Onkologia Kliniczna 1.12.2023 Szczegółowe warunki konkursu ofert 1.12.23 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne

  1 Ogłoszenie o konkursie 01.12.23 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 01.12.2023 3. Formularz ofertowy wzór 4 opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy pulmo

Ogłoszenie Konkurs Ofert Endoskopia 1.12.2023 Szczegolowe warunki konkursu, endoskopia 01.12.23 Formularz do złożenia oferty endoskopia Opis kryteriów oceny - załącznik nr 2 Istotne postanowienia

1.Ogłoszenie konkursu Psychiatra 1.12.23 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert 1.12.23 3.. Formularz do złożenia oferty 4.Opis kryteriów oceny 5.Istotne Postanowienia umowy Psychiatria 1.12.23

Ogłoszenie konkursu - Radiologia 11.10.23 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 11.10.23 Formularz ofertowy - Załącznik nr_1_11_10_2023 Opis kryteriów oceny - Załącznik nr. 2 Istotne

Rozstrzygnięcie 22.09.2023 opieka pielęgniarska

Ogłoszenie konkursu - 15.09.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 SWKO - 15.09.2023 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy 15.09.2023

1.Ogłoszenie konkursu urologia 11.09.2023 2.Szczegolowe warunki konkursu, 11.09.23 3.Kryteria oceny ofert urologia 4.Istotne postanowienia umowy 11.09.2023 5. Formularz ofertowy -11.09.2023

Rozstrzygnięcie 25.08.2023 Hematologia +kierowanie

Ogłoszenie konkursu Hematologia + kierowanie-16.08.23 Szczegolowe warunki konkursu, Hematologia + kierowanie Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- kryteria oceny ofert -Hematologia +

1. Ogłoszenie konkursu urologia 16.08.23 2. Szczegółowe warunki konkursu, urologia 16.08.23 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. Ogłoszenie konkursu -Hematologia z-ca 2. Szczegółowe warunki konkursu - 16.08.23 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. ogłoszenie konkursu -Izba Przyjęć 2. SWKO - Izba Przyjęc 2023 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4.  opis kryteriów 5. Istotne Postanowienia

Rozstrzygnięcie opieka pielęgniarska 23.05.2023

1. Ogłoszenie konkursu -ZPO Opieka Lekarska 11.05.23 2. SWKO - 11.05.2023 ZPO 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny

1 Ogłoszenie o konkursie 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 5

Ogłoszenie Opieka pielęgniarska 11.05.2023 SWKO - 11.05.2023 ok Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy

1. Ogłoszenie o konkursie 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert Neurolog 3. Formularz do złożenia oferty 4. opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy neurologia 11.05.2023  

Ogłoszenie konkursu dyżury 04.05.23 SWKO Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny -załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy kontraktowej Chir1

Skip to content