napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII , PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII , PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

  1. Ogłoszenie konkursu endoskopia 28.11.22

2. Szczegolowe warunki konkursu, endoskopia

3. Formularz do złożenia oferty endoskopia- załącznik nr1

4. Opis kryteriów oceny – załącznik nr 2

5. Istotne postanowienia umowy Endoskopia 22

Skip to content