DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII , PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych serca i konsultacji kardiologicznych lub w zależności od potrzeb regulacja rozrusznika pacjentów leczonych u Udzielającego zamówienia na sprzęcie i w siedzibie Udzielającego zamówienia

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar