napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie chorób płuc na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie chorób płuc na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

  1. Ogłoszenie konkursu Pulmonologia 13.12.2022

2. Szczegolowe warunki konkursu, 13.12.2022

3. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -13.12.22

4. Załącznik nr 2 -kryteria oceny ofert pulmonologia

5. Istotne Postanowienia umowy 13.12.2022

Skip to content