napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

  1. Ogłoszenie konkursu Alergo 14.12.2022

2. Szczegolowe warunki konkursu, 14.12.2022

3. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -14.12.22

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -14.12.22

4. kryteria oceny ofert Alergo

5. Istotne postanowienia umowy Alergo

Skip to content