DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII , PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie Ginekologii onkologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar