DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii,Pulmonologii i Hematologii lokalizacja: Grabiszyńska 105 z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz hospitalizowanych pacjentów Udzielającego Zamówienia

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar