DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Urologii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wraz z pełnieniem funkcji Z-cy Kierownika Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego CHT u Udzielającego Zamówienia.

About the Author

You may also like these