napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Urologii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wraz z pełnieniem funkcji Z-cy Kierownika Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego CHT u Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Urologii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wraz z pełnieniem funkcji Z-cy Kierownika Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego CHT u Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkursu -CHT

Szczegolowe warunki konkursu – CHT

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1-

kryteria oceny ofert

Istotne postanowienia umowy CHT

Skip to content