DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Zakładu Endoskopii na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar