napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,      pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,      pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy  tj.   świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi/świadczeniami” dla pracowników Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii   i Hematologii  wraz  z wydaniem stosownych zaświadczeń zgodnie    z Kodeksem pracy oraz  z wydanym na jego podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067). 

Skip to content