napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII  pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław  OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą                     na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – badania laboratoryjne

Sczczegółowe Warunki Zamówienia – badania laboratoryjne

Kryteria oceny ofert – badania laboratoryjne

Istotne postanowienia umowne – badania laboratoryjne

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-badania laboratoryjne

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy – badania laboratoryjne

Załącznik nr 2 do oferty Wykaz personelu- badania laboratoryjne

Formularz do złożenia oferty-badania laboratoryjne

Skip to content