Teresa Podsiadło

KONKURSY

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z listy 2 pakietów, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań laboratoryjnych   z listy 2 pakietów,  według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygniecie konkursu- badania laboratoryjne

 … Czytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym (CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

 

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,    pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

 

 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym    (CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

 

Ogłoszenie konkurs – Teleradiologia

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert- Teleradiologia

Kryteria Oceny Ofert – Teleradiologia

Istotne postanowienia umowne -Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzór zał 1 do umowy powierzenia_Czytaj więcej

KONKURSY

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań diagnostycznych według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza     o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań diagnostycznych  według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu- badania diagnostyczneCzytaj więcej

KONKURSY

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych  z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu -badania laboratoryjneCzytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badań lekarskich dla pracowników DCOPiH w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,                                                                                                                                                               pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych    z zakresu medycyny pracy    tj.    badań lekarskich  dla pracowników DCOPiH   w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – medycyna pracy

Szczegółowe Warunki Konkursu ofert- medycyna pracy

Istotne postanowienia umowne – medycyna pracy

Kryteria oceny ofert – medycyna pracy

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-medycyna pracy

Załącznik nr 1 do oferty -medycyna pracy

Unieważnienie konkursuCzytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym ( CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty , niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

 DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym  ( CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty , niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie konkurs -Teleradiologia

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert -Teleradiologia

Kryteria Ocena Ofert- Teleradiologia

Istotne postanowienia umowne -Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzor zał 1 do umowy powierzenia_

Ankieta Kontrolna Podmiotu Przetwarzajacego Czytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII  pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław  OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą                     na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – badania laboratoryjne

Sczczegółowe Warunki Zamówienia – badania laboratoryjne

Kryteria oceny ofert – badania laboratoryjne

Istotne postanowienia umowne – badania laboratoryjne

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-badania laboratoryjne

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy – badania laboratoryjne

Załącznik nr 2 do oferty Wykaz personelu- badania Czytaj więcej

KONKURSY

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym (CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym    (CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego  Zamówienia.

Ogłoszenie Konkurs

SWKO -Teleradiologia

Kryteria oceny ofert-Teleradiologia

Istotne postanowienia umowy – Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzór

Formularz do zlożenia oferty- Teleradiologia

Załącznik nr 1 do oferty- Teleradiologia

Załącznik nr 2 do Czytaj więcej

KONKURSY

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 53- 413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT
poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

W związku z wpłynięciem  pytań do zapisów SWKO Udzielający Zamówienia  przesuwa termin składania ofert na dzień 02.11.2022 roku do godziny 09.30.

Otwarcie ofert  w dniu 02.11.2022 roku o godz. 10.00

Prognozowany termin rozstrzygnięcie  konkursu w dniu  03.11.2022 roku.

 

Ogłoszenie o konkursie-Scyntygrafia

SWKO konkurs Scyntygrafia

Kryteria oceny ofert – Scyntygrafia

Istotne Postanowienia Umowy -Scyntygrafia

Formularz do złożenia oferty-Scyntygrafia

Załącznik nr 1 do Czytaj więcej