napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  w postaci wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów DCOPiH we Wrocławiu   na okres 24 miesięcy, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.
Skip to content