Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych  z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu -badania laboratoryjne

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar