napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hematologii w pomieszczeniach Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnym należących do Udzielającego Zamówienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ul. Grabiszyńska 105 Wrocław na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hematologii w pomieszczeniach Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnym należących do Udzielającego Zamówienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ul. Grabiszyńska 105 Wrocław na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

Rozstrzygnięcie 19.12.22 Hematologia

Skip to content