napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów należących do Udzielającego Zamówienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Oddziału Chorób Płuc i pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej ul. Grabiszyńska 105 Wrocław na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów należących do Udzielającego Zamówienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Oddziału Chorób Płuc i pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej ul. Grabiszyńska 105 Wrocław na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

Rozstrzygnięcie opieka pielęgniarska 23.05.2023

Skip to content