napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości wszystkie odwołania oferentów w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego. Izba uznała za bezzasadne wszystkie podnoszone zarzuty, potwierdzając tym samym prawidłowość prowadzonego przez DCOPiH postępowania. Rozstrzygnięcie KIO pozwala podpisać umowę na budowę nowego szpitala.

Do udziału w przetargu na projekt i budowę nowej siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PORR – na kwotę 1,055 mld zł. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 1,419 mld zł. Po wyborze wykonawcy trzech oferentów wniosło odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucali m.in. rażąco niską cenę w ofercie PORR, a także uchybienia formalne i omyłki w pozostałych ofertach. Dziś KIO ogłosiła wyroki w sprawie wniesionych odwołań. Izba uznała za bezzasadne wszystkie podniesione zarzuty, potwierdzając tym samym prawidłowość prowadzonego przez DCOPiH postępowania. KIO, nie miała także wątpliwości, iż cena oferty PORR nie nosi znamion rażąco niskiej i została skalkulowana w sposób prawidłowy. Rozstrzygnięcie KIO pozwala Zamawiającemu na podpisanie umowy.

– Podpisanie umowy będzie kamieniem milowym w realizacji tej oczekiwanej i niezwykle potrzebnej na Dolnym Śląsku inwestycji – podkreśla Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Budujemy Nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu, ponieważ jest to priorytetowa i największa w historii Dolnego Śląska inwestycja samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców naszego całego regionu. Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii w oparciu o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów – podkreśla Marszałek Cezary Przybylski.

Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Jeżeli budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci. Etap projektowania ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy, natomiast etap budowy 36 miesięcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH. To największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków w historii regionu.

– O realizację tej inwestycji zabiegamy od początku kadencji – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – Dzisiejsza decyzja KIO to przejście do kolejnego etapu, czyli podpisania umowy na wybudowanie nowego szpitala onkologicznego. Dzięki tej inwestycji będzie można leczyć większą liczbę pacjentów, a mieszkańcy naszego województwa będą mogli korzystać z jednego z najnowocześniejszych ośrodków medycznych, w warunkach na miarę XXI wieku.

Nowy szpital będzie miał powierzchnię 100 502,79 m2 – 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Będzie mieściło się w nim 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33 do 73.  Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe – w sumie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 unitów, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Przy budynku zostanie zorganizowany parking z 1026 miejscami postojowymi. Plan budynku oparty jest na kształcie litery Y, uwzględnia ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium czy na oddział.

W ramach projektu dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także doświadczenia z okresu pandemii Covid-19 dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala przeprowadzono już szereg prac m.in. archeologiczne, saperskie, szpital uzyskał także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową oraz warunki przyłączeniowe wszystkich mediów. By założenia projektowe najlepiej dopasować do specyfiki szpitala, w tworzeniu koncepcji architektonicznej brali udział przedstawiciele poszczególnych jednostek szpitala.

Nowy Szpital Onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych do niedawna w trzech jednostkach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.

– Decyzja KIO pokazuje, że procedurę przetargową prowadziliśmy w sposób prawidłowy. To ogromna zasługa zespołu projektowego DCOPiH – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju. – Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowę i rozpoczną się prace na placu budowy. – Jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w kraju, liderem zmian jakościowych w onkologii, by dalej się rozwijać, potrzebujemy nowej infrastruktury.

 

Skip to content