kwiecień 2023

Aktualności

Dwa dni wykładów prowadzonych przez znakomitych prelegentów

Za nami 24 edycja Sympozjum Dolnośląska Jesień Onkologiczna, które po dwuletniej przerwie, wyjątkowo, zorganizowane zostało pod koniec kwietnia b.r. Spotkanie odbyło się w „Osadzie Śnieżka”, w Łomnicy, a tematem tegorocznej edycji były „Postępy w onkologii – aspekty praktyczne”.

– To były dwa dni wypełnione merytorycznymi wykładami prowadzonymi przez znakomitych prelegentów m.in. prof.Rafała Dziadziuszko kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, prof. Marcina Zielińskiego konsultanta krajowego w dziedzinie torakochirurgii, dyrektora Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem oraz dr hab. Adama Maciejczyka dyrektora DCOPiH we Wrocławiu, współgospodarza spotkania – mówi lek. Izabella Dębicka, przewodnicząca Oddziału PTO we Wrocławiu, organizatorka konferencji.

Dopisała … Czytaj więcej

PRACA

Pielęgniarka

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę

na oddziale Hematologicznym oraz Transplantologicznym

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Grabiszyńska 105

Opis stanowiska: 

 1. Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 1. Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH
 1. wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 • identyfikacji pacjenta,
 • uzyskiwania zgody pacjenta
Czytaj więcej
Aktualności

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Onkologicznej

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Onkologicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w 34 Konferencji Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Onkologicznej. Spotkanie odbywa się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

Współorganizatorami Konferencji są pracownicy Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski; dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk; dr n. med. Krzysztof Szewczyk oraz dr n. med. Radosław Tarkowski z Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Więcej informacji na temat konferencji: https://www.eacewroclaw2023.org/

Program konferencji 34thEACE Program

Wszyscy pracownicy DCOPiH będący członkami … Czytaj więcej

PRACA

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Zastępcę Kierownika

 w Dziale Technicznym

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Nadzór nad utrzymaniem pełnej sprawności użytkowej obiektów i majątku trwałego.
 • Organizacja pracy podległych  pracowników w celu całodobowego, technicznego zabezpieczenia Centrum.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym (w powierzonym zakresie) budowli, budynków, obiektów, pomieszczeń, urządzeń technicznych i instalacji.
 • Opracowanie okresowych planów remontów wraz z oceną energetyczną
 • Przeprowadzenie okresowych przeglądów obiektów.
 • Przygotowanie opracowania dokumentacji.
 • Współpraca z jednostkami projektowymi.
 • Nadzór nad właściwą konserwacją obiektów.
 • Nadzór nad planowanym i racjonalnym zużyciem materiałów.
 • Kontrolowanie wykonywanych prac i robót pod względem jakości i terminowości wraz z rozliczeniem powierzonego materiału
Czytaj więcej
PRACA

Hydraulik

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Hydraulik

W Dziale Technicznym

 

Miejsce pracy: 1 wakat – Wrocław ul. Hirszfelda,

Miejsce pracy: 2 wakat – Oborniki Śląskie ul. Dunikowskiego 2-8

 

Opis stanowiska:

– usługi konserwacyjne i drobne naprawy, w tym dotyczące instalacji wodnej, parowej i kanalizacyjnej

-usuwanie w obiektach Centrum zaistniałych awarii, przy których usuwaniu zakres prac mieści się w możliwościach techniczno – organizacyjnych

– dbanie o właściwą eksploatację i użytkowanie przekazywanych narzędzi, sprzętu, materiałów

– konserwacja obiektów, instalacji i urządzeń technicznych

– prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik)

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

 … Czytaj więcej

Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości wszystkie odwołania oferentów w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego. Izba uznała za bezzasadne wszystkie podnoszone zarzuty, potwierdzając tym samym prawidłowość prowadzonego przez DCOPiH postępowania. Rozstrzygnięcie KIO pozwala podpisać umowę na budowę nowego szpitala.

Do udziału w przetargu na projekt i budowę nowej siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PORR – na kwotę 1,055 mld zł. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 1,419 mld zł. Po wyborze wykonawcy trzech oferentów wniosło odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucali m.in. rażąco niską cenę w ofercie PORR, a … Czytaj więcej

Accessibility Toolbar