napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  PRACA   /  Lekarz w Oddziale Medycyny Paliatywnej

Lekarz w Oddziale Medycyny Paliatywnej

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Lekarza

w Oddziale Medycyny Paliatywnej / Poradni Medycyny Paliatywnej

 

 

Miejsce pracy: Wrocław plac Hirszfelda 12

 

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu Lekarza na terenie Rzeczypospolitej

– specjalizację z Medycyny Paliatywnej lub chęć do jej odbycia

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

– dbałość o wysokie standardy medyczne w DCOPiH

– sumienność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

 

Oferujemy:

– atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

– możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

– możliwość korzystania z ZFŚS

– dofinansowanie do zajęć sportowych

– wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

 

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli dodatkowo wyraża Pani/Pan chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w treści zgłoszenia prosimy umieścić również formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przez okres 12 miesięcy. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo  lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY dostępna pod adresem:

https://dcopih.pl/klauzule-informacyjne/

Skip to content