Marzena Maliszewska

PRACA

Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Specjalistę ds. Aparatury Medycznej

w Dziale Aparatury Medycznej

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

prowadzenie dokumentacji w dziale aparatury medycznej

– zlecanie napraw i konserwacji aparatury

– wnioskowanie o wydawanie orzeczeń dotyczących stanu technicznego

– opisywanie faktur z podziałem na koszty

– prowadzenie regularnej oceny firm serwisujących aparatury i sprzętu medycznego

– przygotowywanie rocznych raportów kosztów napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu

– przygotowywanie rocznych planów kosztów obsługi serwisowej aparatury i sprzętu medycznego

– aktualizowanie harmonogramów przeglądów

– udział w komisjach przetargowych oraz spisach inwentaryzacyjnych

– realizacja zadań zgodnie z wymaganiami procedur Systemu … Czytaj więcej

PRACA

Pielęgniarka endoskopowa/Pielęgniarz endoskopowy

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę Endoskopową / Pielęgniarza Endoskopowego

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Hirszfelda

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • Asystowanie przy badaniach endoskopowych,
 • Sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach
 • Utrzymanie pracowni w ciągłej gotowości do badań
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę w pracowni endoskopii
 • Dbałość o wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych
 • Nadzór nad sprzętem endoskopowym i salą zabiegową
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej pracowni

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie średnie (Liceum Medyczne) lub wyższe o profilu  pielęgniarskim (licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii
 • doświadczenie
Czytaj więcej
PRACA

Pracownik Portierni

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pracownika Portierni

Miejsce pracy: Wrocław plac Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa szlabanu
 • Nadzór nad monitoringiem
 • Praca w systemie równoważnym (12 godzin pracy)
 • Praca w nocy

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum podstawowe, mile widziane zawodowe
 • Umiejętności obsługi telefonu
 • Umiejętność obsługi centrali ppoż
 • Podstawowa znajomość komputera

 

Dodatkowe umiejętności:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność
 • znajomość sztuk walki – mile widziana

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i … Czytaj więcej

PRACA

Specjalista ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Specjalistę ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

W Dziale Kadr

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

 

Opis stanowiska:

– naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, oraz pracownikom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych

– naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu

– rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych

– sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych

– sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS

– reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe (pożądane ekonomiczne, lub pokrewne)… Czytaj więcej

PRACA

Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

 

 

Zatrudni:

Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

     Miejsce pracy: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

 

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału

– wykonywanie badań

– analiza i autoryzacja wyników badań

– tworzenie dokumentacji systemowej

– walidacja i weryfikacja nowych metod

– opieka nad aparaturą

– wykonywanie zamówień odczynników

– udział w opracowaniu badań klinicznych

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

– praca w trybie dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb)

 

Wymagania niezbędne:

– ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (analityka medyczna) lub mające zastosowanie w … Czytaj więcej

PRACA

Konserwator urządzeń gazów medycznych

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Konserwatora urządzeń gazów medycznych

Miejsce pracy: Wrocław plac Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

– kontrola i podstawowe czynności eksploatacyjno – konserwatorskie na układach:

– gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, Co2)

– sprężarkowni powietrza

– kotłowni wodnej i parowej (podstawowa obsługa i sterowanie)

– centrale wentylacyjne (podstawowa obsługa i sterowanie)

– ogólna kontrola układów wody lodowej

– obsługa magazynu butli z gazami medycznymi

– kontrola zużycia tlenu w głównym zbiorniku

– wykonywanie dwóch obchodów – oględzin dziennie na obiektach DCOPIH

– odbieranie zgłoszeń awarii i usterek systemem internetowym

– odbywanie dyżurów

– współpraca … Czytaj więcej

PRACA

Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Mikrobiologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

 Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Mikrobiologii

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Muchoborska 18, docelowo – ul. Grabiszyńska 105

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału,

– wykonywanie badań,

– analiza i autoryzacja wyników badań,

– tworzenie dokumentacji systemowej,

– walidacja i weryfikacja nowych metod,

– opieka nad aparaturą,

– zamówienie odczynników

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

 

Wymagania niezbędne:

– Ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (mikrobiologia, analityka medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (biologia, biotechnologia, weterynaria, itp.).

Czynne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

– Minimum 1 … Czytaj więcej