napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Otwarto oferty na budowę nowego szpitala onkologicznego

Otwarto oferty na budowę nowego szpitala onkologicznego

Pięć ofert wpłynęło w ramach europejskiego przetargu nieograniczonego na projekt budowlany i realizację nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu – największej tego typu inwestycji w historii regionu. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu kilku tygodni. Inwestycję współfinansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz rząd realizują Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

– Dzisiejsza informacja z otwarcia ofert w przetargu jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje duże zainteresowanie wykonawców budową nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, który jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Konsekwentnie zbliżamy się do wyboru wykonawcy i rozpoczęcia budowy.

Do udziału w przetargu zgłosiły się następujący oferenci:

Oferent:        Cena brutto:
KONSORCJUM:

1. POLIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. S.K.

 – LIDER KONSORCJUM;

2. ELECTRA M&E POLSKA SP. Z O.O.

– PARTNER I;

3. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

– PARTNER II

       1 419 856 235,36  zł
MOSTOSTAL WARSZAWA SA        1 197 963 640,50  zł
PORR S.A.        1 055 999 999,16  zł
KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O.        1 328 379 592,92  zł
MIRBUD S.A.        1 177 000 000,00  zł

W kwietniu 2022 r. w pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 420 830 853,21 złotych brutto. Ze względu na jej wysokość pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, dlatego podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule. Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na 9 stycznia 2023 r.

– Dotrzymujemy słowa, udało nam się to na czym nam bardzo zależało – wpłynęło wiele ofert – mówi Marcin Krzyżanowski wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – Osiągnęliśmy to dzięki przejrzystości i otwartości w przetargu. Oferty będą teraz szczegółowo analizowane, jednakże dzisiejszy dzień przybliża nas do rozpoczęcie budowy.

Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

– Nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii będzie jednym
z najnowocześniejszych centrów leczenia nowotworów w Polsce – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. Rozwoju DCOPiH. – W tworzeniu założeń projektowych aktywny udział brał personel szpitala. W sumie odbyliśmy ponad 200 spotkań.

W ramach inwestycji dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także bezpieczeństwo epidemiologiczne. Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala, w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono m.in. prace archeologiczne, saperskie, uzyskano także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową, jak również warunki przyłączeniowe wszystkich mediów.

Centrum będzie skupiało w jednej lokalizacji zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne zajmujące się opieką onkologiczną, chorób płuc oraz hematologią wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

– W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. – Dziś chorzy na wizytę
w poradni czekają w ciasnych poczekalniach. Sale chorych są wieloosobowe, co nie spełnia obecnych standardów, a z uwagi na wąskie korytarze karkołomnym wręcz problemem jest przewiezienie osoby leżącej na diagnostykę.

W miejsce przeludnionych sal pacjenci będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe, a liczba gabinetów
w ramach opieki ambulatoryjnej zwiększy się z 33 do 73. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, w tym dwie sale przeznaczone zostaną dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym, dzięki temu będzie można wykonywać zamiast 6000 – 10 000 zabiegów rocznie.

Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach unitów, co zapewni chorym kompleksową diagnostykę
i leczenie w jednym miejscu.

Skip to content