napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  2023  /  styczeń

ogłoszenie konkursu - Radiologia 25.01.23 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 25.01.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr_1_25_01_2023 Opis kryteriów oceny - zał. 2 Istotne postanowienia

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Skip to content