napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Zmiana terminu składania ofert na budowę szpitala

Zmiana terminu składania ofert na budowę szpitala

Trwa przetarg nieograniczony na budowę Nowego Szpitala DCOPiH we Wrocławiu. Na wniosek potencjalnych wykonawców, zainteresowanych realizacją tej inwestycji, termin składania ofert został wydłużony do 15 grudnia br. Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

Wydłużyliśmy termin składania ofert, aby zwiększyć konkurencyjność i umożliwić przystąpienie do przetargu jak największej liczbie potencjalnych wykonawców – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu (DCOPiH). – Wychodzimy naprzeciw zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym, część firm dopiero teraz podjęła decyzje o wzięciu udziału w przetargu. Wzrost zainteresowania związany jest również ze stabilizacją cen na rynku materiałów budowlanych. Do tej pory ryzyka związane z niekontrolowanym wzrostem cen oraz odpływem pracowników stanowiły istotną przeszkodę w sporządzaniu ofert i trudne do wyceny ryzyko kontraktu. Rzetelne przygotowanie oferty przez wykonawców wymaga czasu i odpowiednich zasobów – stąd decyzja o dacie 15.12.2022 r. Mamy nadzieję, że przedłużenie terminu stanowić będzie dla wszystkich potencjalnych wykonawców zaproszenie do konkurowania o realizację tego kluczowego dla regionu kontraktu, co z perspektywy samej budowy przełoży się na korzyści w postaci optymalizacji kosztów.

Nowy szpital onkologiczny DCOPiH będzie skupiał w jednej lokalizacji zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. W ramach szpitala zostanie również uruchomione pierwsze na Dolnym Śląsku Centrum Raka Tarczycy.

W nowej placówce powierzchnia medyczna wzrośnie ponad dwukrotnie. Oddziały zamiast 400 będą miały blisko 1000 m kw. W miejsce przeludnionych sal pacjenci będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe, a liczba gabinetów w ramach opieki ambulatoryjnej zwiększy się z 33 do 73. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych z 8 do 14, z czego dwie sale przeznaczone zostaną dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym. Dzięki temu będzie można wykonywać zamiast 6000 – 10 000 zabiegów rocznie.

Inwestycji finansowana jest z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego i budżetu państwa.

Skip to content