Wsparcie dla badań klinicznych

W Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii powstanie Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Ma pomóc lekarzom, którzy prowadzą badania naukowe. Dla pacjentów to szansa na szybszy dostęp do nowoczesnych terapii.

DCOPiH jest jednym z siedmiu ośrodków w kraju – wybranych w ramach konkursu – w których powstaną onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych. Nowopowstałe ośrodki mają tworzyć sieć współpracy, która umożliwi lepszą koordynację badań klinicznych w onkologii. Staną się też częścią istniejącej już Polskiej Sieci Badań Klinicznych, zrzeszającej ośrodki wyłonione w poprzednich konkursach organizowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby realizowanych w ośrodkach komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dołączenie nowych siedmiu OnkoCWBK do sieci pozwoli na stworzenie nowocześnie zorganizowanej struktury, która nie będzie ustępowała podobnym strukturom w Europie.

dr Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH: – Dzięki powstaniu OnkoCWBK nasi pacjenci będą mieli szansę na wcześniejszy i sprawniejszy dostęp do innowacyjnych technologii, które testujemy. Liczymy, że projekt wpłynie na poprawę efektywności klinicznej i naukowej naszego ośrodka.

Na zorganizowanie i rozwój Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych szpital otrzymał grant w wysokości ponad 5,5 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznej aparatury, sprzętu medycznego oraz systemów informatycznych do zarządzania badaniami klinicznymi i ich budżetem.

Zwiększy się komfort pacjentów onkologicznych, którzy biorą udział w badaniach klinicznych. W ramach projektu doposażone będą sale pacjentów, tzw. sale kroplówkowe, pokoje podań leków oraz sale zabiegowe. Powstaną też specjalne sale wypoczynkowe dla chorych.

Zadaniem OnkoCWBK będzie nie tylko planowanie, zarządzanie, rozliczanie i koordynowanie badań, ale też podnoszenie kwalifikacji personelu.

W ramach dofinansowania planowane są szkolenia dla kadry i zatrudnienie nowych pracowników, którzy mają doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań klinicznych.

dr Radosław Sierpiński, prezes ABM: – Jestem przekonany, że dofinansowanie ośrodka to poważny krok w budowaniu potencjału DCOPiH. Jest to miejsce, gdzie pacjenci dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, będą mieli dostęp do najnowocześniejszego leczenia. Mamy tu świetną bazę lekarzy, wysoką jakość świadczeń. To na pewno przełoży się również na jak najwyższą jakość badań klinicznych.

Centrum będzie obsługiwać zarówno badania komercyjne, jak i niekomercyjne. Liczymy, że dzięki uruchomieniu nowego ośrodka w naszym szpitalu, zwiększy się dostępność do badań klinicznych w dziedzinie onkologii poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań.

Aktualnie DCOPiH prowadzi około 50 komercyjnych badań klinicznych, w których biorą udział pacjenci. Badania dotyczą raka płuca, czerniaka, raka nerki, pęcherza, żołądka, prostaty oraz nowotworów głowy i szyi ( w tym przełyku), nowotworów piersi, chłoniaków, szpiczaków i białaczek.

—————————————————–

WARTO WIEDZIEĆ

Jak informuje Agencja Badań Medycznych – oczekiwanym efektem utworzenia Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych jest uatrakcyjnienie polskiego rynku badań klinicznych i zwiększenie liczby prowadzonych w Polsce badań klinicznych. Stworzenie szerokiej oferty dla badaczy i sponsorów przełoży się na poprawę dostępu pacjentów onkologicznych do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, często jeszcze nierefundowanych w Polsce. Poprawi się również koordynacja badań klinicznych, wykorzystanie potencjału badawczego i sprzętowego ośrodków klinicznych i onkologicznych oraz dostęp do informacji o aktualnie prowadzonych badaniach.

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar