napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii a także pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii a także pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

Ogłoszenie konkursu – OAIT + kierowanie

SWKO – 13_12.2022

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 – Kryteria Oceny

Istotne Postanowienia Umowy 13.12.2022

Skip to content