DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII , PULMONOLOGII I HEMATOLOGII OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii klatki piersiowej na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii.

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar