napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badań lekarskich dla pracowników DCOPiH w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badań lekarskich dla pracowników DCOPiH w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,                                                                                                                                                               pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych    z zakresu medycyny pracy    tj.    badań lekarskich  dla pracowników DCOPiH   w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – medycyna pracy

Szczegółowe Warunki Konkursu ofert- medycyna pracy

Istotne postanowienia umowne – medycyna pracy

Kryteria oceny ofert – medycyna pracy

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-medycyna pracy

Załącznik nr 1 do oferty -medycyna pracy

Unieważnienie konkursu

Skip to content