DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badan diagnostycznych według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,     pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań diagnostycznych  według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

 

Ogłoszenie konkurs – badania diagnostyczne

Szczegółowe warunki konkursu ofert – badania diagnostyczne

Kryteria Oceny Ofert- badania diagnostyczne

Istotne postanowienia umowne badania genetyczne

Klauzula Informacyjna

Formularz do zlozenia oferty-badania diagnostyczne

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy – badania diagnostyczne

Załacznik nr 1 do oferty formularz asortymentow-cenowy – badania diagnostyczne po Zmianie

Załącznik nr 2 do oferty Wykaz personelu- badania diagnostyczne

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar