Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar