napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Spotkanie informacyjne dla wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

Spotkanie informacyjne dla wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu zaprasza wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” na zebranie informacyjne.

 

 

Spotkanie informacyjne zorganizowano, aby przybliżyć potencjalnym wykonawcom uwarunkowania, w jakich przebiegać będzie realizacja inwestycji, ale również w drodze dialogu udzielić wyjaśnień i przyjąć wszelkie uwagi, które mogą wpłynąć na efektywność realizacji zadania.

Spotkanie online odbędzie się: 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

Link do spotkania : https://zoom.us/j/92113848340?pwd=TnRwa212ci9acUlFZGt2QlZySGJTZz09

Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

 

Przetarg nieograniczony na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego

Obecnie trwa przetarg nieograniczony na budowę Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu – największej w historii regionu inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Mając na uwadze zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją budowy nowego szpitala, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert przez wykonawców. Pierwotny termin składania ofert w postępowaniu przetargowym wydłużono z 10 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. Budowa Szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

W pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę ponad 1,42 mld złotych. Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. Jedyna złożona oferta była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz rząd. Ze względu na wysokość kwoty jedynej złożonej oferty przetarg nie został rozstrzygnięty. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców.

Wykonawcy wycofali złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”, zamawiający uwzględnił znaczną część oczekiwań wynikających z treści złożonych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W wyniku tego wycofano odwołania wniesione do KIO. Obecnie nie ma sporów co do treści dokumentacji postępowania. Aktualnie udzielane są odpowiedzi na pytania wykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający przewiduje też umożliwienie wizji lokalnej.

Walory inwestycyjne
Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, który powstanie w nowoczesnym obiekcie, będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa – Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc (DCChP) oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz).

Dotychczasowe działania:
•    Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu.
•    Zaawansowany jest proces uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przewidywany termin uzyskania decyzji lipiec 2022).
•    Projekt został kompleksowo zrealizowany w BIM (Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku, technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny).
•    Wykonane zostało rozpoznanie geotechniczne wraz z uzyskaną decyzją geologiczno-inżynierską.
•    Weryfikacja projektu w formie koreferatu.
•    Uzyskane zostały także warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). W ramach prac projektowych przeprowadzono rozmowy z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa.
•    W miejscu budowy inwestycji w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono prace pod względem archeologicznym i saperskim.

Skip to content