czerwiec 2022

PRACA

PRACA W DCOPiH –  Zatrudni Pielęgniarkę

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pielęgniarkę

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 1. informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 2. zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 1. identyfikacji pacjenta,
 2. uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 3. podawania leków,
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie cyklicznych, stacjonarnych szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem akredytacyjnym OP3;
 • Przygotowywanie szkoleń teoretycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem OP3, w tym prowadzenie okresowych ewaluacji wiedzy pozyskanej ze szkolenia;
 • Prowadzenie niecyklicznych szkoleń on-the-job w zakresu standardowych procedur postepowania w stanach nagłego zagrożenia życia oraz systemu wczesnego reagowania;
 • Opracowywanie, wdrażanie, ocenianie poziomu wdrożenia, aktualizowanie i doskonalenie standardowych procedur postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia, określonych standardami akredytacyjnymi OP2.2 i CO6;
 • Ocenianie dostępności oraz umiejętności wykorzystania przez personel
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Młodszego Asystenta w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Młodszego Asystenta

w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie spirometrii,
 • Wykonywanie ergospirometrii,
 • Wykonywanie badania DLCO/TLCO,
 • Wykonywanie bodypletyzmografii,
 • Prowadzenie statystyki,
 • Dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe medyczne,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Punktualność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
Czytaj więcej
Aktualności

BUDOWA NOWEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO

To będzie jeden z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych w Europie. Koncepcja architektoniczna została zaprojektowana przez architektów, projektantów oraz lekarzy, pielęgniarki i personel Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się rozwijać onkologii. W takich warunkach chorzy w ogóle nie powinni być leczeni – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. – Dziś chorzy na wizytę w poradni czekają w ciasnych poczekalniach. Sale chorych są przepełnione, a z uwagi na wąskie korytarze karkołomnym wręcz problemem jest diagnostyka osoby leżącej.  

W nowej placówce powierzchnia medyczna wzrośnie ponad dwukrotnie. Oddziały zamiast 400 Czytaj więcej

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu zaprasza wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” na zebranie informacyjne.

 

 

Spotkanie informacyjne zorganizowano, aby przybliżyć potencjalnym wykonawcom uwarunkowania, w jakich przebiegać będzie realizacja inwestycji, ale również w drodze dialogu udzielić wyjaśnień i przyjąć wszelkie uwagi, które mogą wpłynąć na efektywność realizacji zadania.

Spotkanie online odbędzie się: 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

Link do spotkania : https://zoom.us/j/92113848340?pwd=TnRwa212ci9acUlFZGt2QlZySGJTZz09

Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

 

Przetarg nieograniczony na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego

Obecnie trwa przetarg nieograniczony Czytaj więcej

Aktualności

Zakład Patomorfologii DCOPiH z licencją w najwyższym stopniu referencyjności Polskiego Towarzystwa Patologów

Miło nam poinformować, że nasz Zakład Patomorfologii otrzymał właśnie licencję Polskiego Towarzystwa Patologów w najwyższym – III stopniu referencyjności.

Licencja obejmuje wykonywanie badań histopatologicznych, śródoperacyjnych, histochemicznych, immunohistochemicznych, molekularnych oraz cytologicznych. Jest to pełen zakres badań, które wykonujemy w DCOPiH.

Potwierdzenie profesjonalizmu i doświadczenia naszych patomorfologów oraz jakości przeprowadzonych przez nich badań jest potrzebne w procesie audytu, który będzie przeprowadzony w listopadzie 2022 roku.

Proces licencjonowania jest aktualnie akceptowany – jak czytamy na stronie PTP – jako element wsparcia budowania jakości badań patomorfologicznych. Kolejnym krokiem jest uzyskanie akredytacji, która ma posłużyć do wprowadzenia odrębnego kontraktowania badań patomorfologicznych.

Prof. Andrzej Wojnar, szef Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

 Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych
 • Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów
 • Bieżąca analiza, weryfikacja i uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień finansowych
 • Wystawianie dokumentów księgowych (faktur sprzedaży i not księgowych)
 • Prowadzenie: ewidencji magazynów, rejestrów sprzedaży i zakupów
 • Udział w przygotowaniu informacji i deklaracji podatkowych
 • Rozliczanie finansowe projektów i badań klinicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową realizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych oraz badań klinicznych
 • Współpraca z kierownikami działów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownika gospodarczy (tereny zewnętrzne)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pracownika gospodarczego (tereny zewnętrzne)

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym,
 • Porządkowanie odpadów,
 • Pielęgnacja zieleni,
 • Koszenie,
 • Grabienie,
 • Odśnieżanie,
 • Inne prace porządkowe.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziane umiejętności w zakresie obsługi kosiarki, piły spalinowej,
 • Komunikatywność, pracowitość, rzetelność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl


Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Młodszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Młodszego asystenta

w Zakładzie Mikrobiologii

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie badań bakteriologicznych;
 • Wykonywanie badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej;
 • Interpretacja i autoryzacja raportów z badań;
 • Obsługa analizatorów i sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych rekrutacją,
 • Mile widziana specjalizacja,
 • Sprawność manualna,
 • Odpowiedzialność,
 • Dokładność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS
Czytaj więcej