napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  2023  /  grudzień

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań obrazowych: TK,

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,  pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy  na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,  pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na na udzielanie świadczeń

Ogłoszenie konkursu - anestezjologia L 1.12.23 SWKO - anestezjologia - 1.12.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr

Ogłoszenie Radiologia 1.12.2023 TK i MR Szczegółowe warunki konkursu ofert TK i MR 1.12.2023 Formularz ofertowy - Załącznik Nr_1_01_12_2023 Opis kryteriów oceny -

Ogłoszenie Konkurs Ofert Radiologia 1.12.2023 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 01.12.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1-01. 12.2023 Opis kryteriów oceny - zał.

Ogłoszenie konkursu -CHT SWKO - CHT 01.08.2023 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy CHT

Ogłoszenie Konkurs Ofert Ginekologia 1.12.2023 ok SWKO Ginekologia 1.12.2023 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny -załącznik Nr 2 Istotne Postanowienia Umowy -Ginekologia

Ogłoszenie Konkurs Ofert Onkologia Kliniczna 1.12.2023 Szczegółowe warunki konkursu ofert 1.12.23 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne

  1 Ogłoszenie o konkursie 01.12.23 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 01.12.2023 3. Formularz ofertowy wzór 4 opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy pulmo

Ogłoszenie Konkurs Ofert Endoskopia 1.12.2023 Szczegolowe warunki konkursu, endoskopia 01.12.23 Formularz do złożenia oferty endoskopia Opis kryteriów oceny - załącznik nr 2 Istotne postanowienia

1.Ogłoszenie konkursu Psychiatra 1.12.23 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert 1.12.23 3.. Formularz do złożenia oferty 4.Opis kryteriów oceny 5.Istotne Postanowienia umowy Psychiatria 1.12.23

Skip to content