DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w dziedzinie neurochirurgii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii w zakresie konsultacji oraz udziału w zespole wielodyscyplinarnych konsyliów terapeutycznych

About the Author

You may also like these