napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w dziedzinie neurochirurgii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii w zakresie konsultacji oraz udziału w zespole wielodyscyplinarnych konsyliów terapeutycznych

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w dziedzinie neurochirurgii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii w zakresie konsultacji oraz udziału w zespole wielodyscyplinarnych konsyliów terapeutycznych

1. Ogłoszenie o konkursie 10.11.22

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz do złożenia oferty 2022

4. opis kryteriów

5. istotne postanowienia umowy neurochirurgia

Accessibility Toolbar