DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienia Opieki Lekarskiej – na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, ul. Trzebnicka 5-7 Oborniki Śląskie

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar