DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hematologii – na rzecz pacjentów Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar