napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z listy 2 pakietów, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z listy 2 pakietów, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań laboratoryjnych  z listy 2 pakietów, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Konkurs Ogłoszenie- badania laboratoryjne

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert- badania laboratoryjne

Kryteria Oceny Ofert – badania laboratoryjne

Istotne postanowienia umowy – badania laboratoryjne

Formularz ofertowy- badania laboratoryjne Załącznik nr 1 do oferty – badania laboratoryjne

Załącznik nr 2 do oferty -Opis-materiału-oraz-metod

Załącznik nr 3 do oferty Wykaz personelu

Klauzula informacyjna PRACOWNICY KONTRAHENTA – OSOBY KONTAKTOWE

Skip to content