napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału OAiIT na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału OAiIT na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

rozstrzygnięcie 20.12.22 OAiIT + kierowanie

Accessibility Toolbar