Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń z zakresu Hematologii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wraz z pełnieniem funkcji Z-cy Kierownika Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego CHT ul. Grabiszyńska 105, Wrocław u Udzielającego Zamówienia.

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar