Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy w zakresie badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych wraz z kierowaniem Zakładem Endoskopii na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar