napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 53- 413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT
poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

W związku z wpłynięciem  pytań do zapisów SWKO Udzielający Zamówienia  przesuwa termin składania ofert na dzień 02.11.2022 roku do godziny 09.30.

Otwarcie ofert  w dniu 02.11.2022 roku o godz. 10.00

Prognozowany termin rozstrzygnięcie  konkursu w dniu  03.11.2022 roku.

 

Ogłoszenie o konkursie-Scyntygrafia

SWKO konkurs Scyntygrafia

Kryteria oceny ofert – Scyntygrafia

Istotne Postanowienia Umowy -Scyntygrafia

Formularz do złożenia oferty-Scyntygrafia

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy – Scyntygrafia

Klauzula RODO

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie konkurs scyntygrafia

Odpowiedzi na pytania do treści SWKO – scyntygrafia

SWKO po modyfikacji – scyntygrafia

Istotne postanowienia umowy po modyfikacji -Scyntygrafia

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji – Scyntygrafia

 

Accessibility Toolbar