październik 2022

KONKURSY

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 53- 413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT
poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu badań scyntygrafii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

W związku z wpłynięciem  pytań do zapisów SWKO Udzielający Zamówienia  przesuwa termin składania ofert na dzień 02.11.2022 roku do godziny 09.30.

Otwarcie ofert  w dniu 02.11.2022 roku o godz. 10.00

Prognozowany termin rozstrzygnięcie  konkursu w dniu  03.11.2022 roku.

 

Ogłoszenie o konkursie-Scyntygrafia

SWKO konkurs Scyntygrafia

Kryteria oceny ofert – Scyntygrafia

Istotne Postanowienia Umowy -Scyntygrafia

Formularz do złożenia oferty-Scyntygrafia

Załącznik nr 1 do Czytaj więcej

Aktualności

Święto Służby Zdrowia

Dziś dzień św. Łukasza Ewangelisty – Patrona Pracowników Ochrony Zdrowia

Z tej okazji wszystkim, którzy są zawsze obecni przy ludziach chorych, leczą ich i pomagają stawiać czoła cierpieniu życzymy dużo sił do pracy, satysfakcji i wytrwałości. Przyjmijcie wyrazy uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

 

fot. pixabay.comCzytaj więcej

Aktualności

KSO jest szansą dla onkologii

Reforma systemu opieki nad pacjentem onkologicznym jest blisko – Sejm za chwilę ma zająć się ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. Kilkuletni pilotaż pokazał, że KSO jest właściwą drogą do poprawy jakości leczenia onkologicznego w Polsce. System skupi się na pacjencie, a to pozwoli wyrównać różnice w opiece nad chorymi na raka.

Krajowa Sieć Onkologiczna to nowa struktura organizacyjna i nowy model zarządzania opieką onkologiczną. Szpitale, głównie na poziomie regionalnym, połączone będą siecią, która ma zapewnić pacjentom chorym na raka najlepszą diagnostykę i leczenie.

Od kilku lat, cztery województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie testowały te rozwiązania.

– Liczba nowotworów złośliwych … Czytaj więcej

Aktualności

Ruszyła czwarta edycja programu stypendialnego dla studentów: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego

Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie jest przyznawanie na okres jednego roku akademickiego. Termin składania wniosków trwa od 3 do 28 października 2022 r.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  • podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Wszystkie informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie:https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/program-stypendialny-dla-kadry-medycznej/

 … Czytaj więcej

Aktualności

Oświadczenie DCOPiH w związku z pomówieniami radnego Patryka Wilda

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi, szkodliwymi i niczym nieuzasadnionymi wypowiedziami radnego Patryka Wilda podczas Sesji Sejmiku Dolnośląskiego, która odbyła się 29.09.2022, oświadczamy:

Inwestycja — budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu jest bezpieczna, prowadzona w sposób transparentny i przejrzysty dla organów kontrolnych. Program Funkcjonalno-Użytkowy został przygotowany zgodnie z prawem przez osoby uprawnione, a proces inwestycyjny jest oceniany pozytywnie przez organy kontrolne i CBA, które sprawuje tarczę antykorupcyjną nad inwestycją.

Nie jest prawdą, że DCOPiH rekomendowało usunięcie z zespołu projektowego osób z doświadczeniem i zastąpienie ich osobami bez doświadczenia. Oświadczamy, że decyzja o zmianie głównego projektanta była przedmiotem zarówno analizy prawnej, jak … Czytaj więcej

Accessibility Toolbar