NAPISALI O NAS: Modelowy Colorectal Cancer Unit w DCOPiH

Plakat kampanii społecznej na temat raka jelita grubego, w której bierzemy udział (na zdjęciu nasi specjaliści: od lewej dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH, lek. Maciej Bogusiak, prof. Marek Bębenek (chirurdzy onkolodzy), lek. Aleksandra Sztuder i lek. Iga Skrzypczyńska( radioterapeutki), lek. Aleksandra Żarczyńska, onkolog kliniczny, dr Anna Stankowska, lek. Bartosz Kapturkiewicz i dr Michał Kazanowski (chirurdzy onkolodzy)

 

Na portalu pulsmedycyny.pl ukazał się artykuł opisujący, jak powinny działać centra kompetencji raka jelita grubego, które wprowadzono w Polsce w 2021 r. Jest nam niezmiernie miło, że punktem odniesienia dla autorki tekstu i prezentowanym przykładem oddziału, który już realizuje nowy model opieki nad pacjentem z tym nowotworem jest nasze Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit).

Struktura i organizacja Colorectal Cancer Units zakłada, że pacjent ma zapewnione kompleksowe leczenie w jednym miejscu – od diagnostyki, poprzez terapię, opiekę psychoonkologa i fizjoterapeuty – po badania kontrolne. Narodowy Fundusz Zdrowia, realizując wytyczne Ministerstwa Zdrowia, opublikował 27 maja 2021 r. dwa zarządzenia, które wprowadziły nowe świadczenie gwarantowane — Kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.– Zarządzenia określają, na jakich zasadach ma funkcjonować nowy model opieki. Zgodnie z jego założeniami, leczenie pacjenta będzie prowadzone i koordynowane w ramach jednego ośrodka — wyjaśnia w wywiadzie dla portalu pulsmedycyny.pl – prof. Marek Bębenek, chirurg onkolog z dużym doświadczeniem, a zarazem konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, który prowadzi nasze Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit) – – Wprowadzenie Colorectal Cancer Units z całą pewnością spowoduje poprawienie jakości i wyników leczenia, zmniejszenie liczby powikłań, a tym samym poprawienie jakości życia pacjentów. Poprawi także zgodność postępowania ze standardami, czyli międzynarodowymi wytycznymi, zredukuje czas oczekiwania na świadczenia, jak również zwiększy satysfakcję pacjentów dzięki wysokospecjalistycznym usługom.

Istotnym wymogiem w Colorectal Cancer Unit jest m.in. wdrożenie procedury monitorowania jakości procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dla raka jelita grubego wprowadzono odpowiednie mierniki oceny diagnostyki i leczenia. Pozwala to na obiektywne porównanie działalności szpitali między sobą. W Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii raportujemy dwa rodzaje mierników w raku jelita grubego: iPAAC (ang. Innovative Partnership for Action Against Cancer – Innowacyjne Partnerstwo dla Działań w Zwalczaniu Nowotworów) oraz te wskazane w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Jesteśmy jednym z kilku szpitali w Polsce, w których funkcjonuje Colorectal Cancer Unit – ale DCOPiH to pierwszy w kraju ośrodek z międzynarodowym certyfikatem uzyskanym w ramach europejskiego projektu iPAAC. Szpital przygotowywał się do audytu prawie trzy lata. Przeszedł z sukcesem dwa audyty i otrzymał trzy certyfikaty.

Certyfikacji szczegółowej w naszym szpitalu zostało poddane Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego – spełniliśmy ponad 80 proc. z 35 międzynarodowych, europejskich mierników jakości. Rocznie w Colorectal Cancer Unit w DCOPiH leczonych jest ponad 500 nowo rozpoznanych przypadków tego nowotworu, w tym prawie 300 chirurgicznych. Norma europejska to 50-75. Jednocześnie ośrodek odznacza się niską liczbą powikłań chirurgicznych — w 2021 r. odnotowano mniej niż 2 proc. nieszczelności zespoleń i reoperacji. A w 83 proc. przypadków stosowane jest kompleksowe leczenie z wykorzystaniem przedoperacyjnej radioterapii w raku odbytnicy (przy normie europejskiej 80 proc.)

W Centrum jest sześciu dedykowanych chirurgów, z których każdy operuje więcej niż 15 raków okrężnicy i więcej niż 10 raków odbytnicy miesięcznie. Ponadto na zespół terapeutyczny składa się czterech onkologów klinicznych (chemioterapeutów) i ośmiu radioterapeutów, dwóch radiologów, dwóch patologów, wyspecjalizowane pielęgniarki i koordynatorki, które prowadzą pacjenta „za rękę” przez cały proces diagnostyczno-terapeutyczny.

– Opracowaliśmy ścieżkę pacjenta, w której pacjent ma zapewnione nie tylko wysokospecjalistyczne leczenie, ale także pomoc psychologiczną, rehabilitację, porady dietetyka. – mówi prof. Marek Bębenek,

Nasze Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego wykonuje najnowocześniejsze techniki operacyjne – w tym małoinwazyjne techniki laparoskopowe niskich zespoleń odbytnicy z możliwością uniknięcia stałej stomii, tzw. operacja TaTME (Transanal Total Mesorectal Excision) — na Dolnym Śląsku dostępna tylko w DCOPiH, Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) i Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS).

Ponadto w ośrodku wykonywane są operacje odbytnicy z zaoszczędzeniem splotów nerwowych miednicznych (Nerve Sparing Surgery), a także procedury HIPEC (dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii), czyli metoda leczenia przerzutów do otrzewnej. W Centrum znajduje się też nowoczesna pracownia kolonoskopii, w której realizowanych jest ponad 1500 badań rocznie. Wykonywana jest także nowoczesna diagnostyka oparta na badaniach TK i MR, przy czym stosowany jest jednolity schemat badań diagnostycznych. Obligatoryjnie odbywają się konsylia przed i po leczeniu chirurgicznym z obecnością pacjenta.

Szpital współpracuje aktywnie z organizacją pacjentów EuropaColon Polska, co również jest jednym z elementów modelowego prowadzenia Colorectal Cancer Unit. Aktualnie wspólnie prowadzimy II edycję kampanii społecznej „Nie miej tego gdzieś” skupioną m.in. na edukacji i informowaniu pacjentów o dostępnych metodach leczenia raka jelita grubego i ścieżce pacjenta z tym nowotworem. W działania kampanii zaangażował się niemal cały zespół lekarzy z Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego (chirurdzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni), a nawet nasi pacjenci, którzy dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami.

Prof. Bębenek kończy wywiad na portalu pulsmedycyny.pl oceną finansowania Colorectal Cancer Units: – Moment wprowadzania nowego zakresu procedur związanych z diagnostyką, leczeniem i monitorowaniem skutków terapii nowotworów jelita grubego wydaje się optymalny dla zmiany systemu finansowania świadczeń onkologicznych w Polsce. Należy podkreślić konieczność premiowania doświadczenia oraz jakości udzielanych świadczeń, tak aby przy ograniczonych środkach finansowych NFZ trafiały one rzeczywiście do najlepszych placówek medycznych w kraju — mówi.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną w pulsiemedycyny >>

https://pulsmedycyny.pl/colorectal-cancer-unit-to-nowa-jakosc-w-leczeniu-raka-jelita-grubego-1147716

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar