marzec 2022

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Statystyka medycznego do Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Statystyka medycznego do  Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Obsługa elektronicznych i papierowych kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a i związany z tym proces sprawdzania, korygowania błędów, odsyłanie do korekty lub zatwierdzanie poprawnych kart;
 • Samodzielne uzupełnianie brakujących informacji poprzez zdobywanie danych z jednostek zgłaszających oraz aktywne przeszukiwanie dokumentacji medycznej pacjentów w szpitalnej bazie danych (Hipokrates, Clininet);
 • Raz do roku, zgodnie z listami przesłanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) w Warszawie, praca na zbiorze rocznym polegająca na oczyszczaniu jej z dubletów, weryfikacji niespójności na
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

(stanowisko ds. analiz i zarządzania ryzykiem) 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • Analizowanie i prowadzenie stałego nadzoru nad poziomem ryzyka w zidentyfikowanych procesach;
 • Analizowanie i prowadzenie oceny jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych i innych usług;
 • Organizowanie i prowadzenie przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów:
 1. medyczne lub z zakresu nauk o zdrowiu, w tym zdrowie publiczne z rozwiniętymi umiejętnościami w data science,
 2. biotechnologia,
 3. inżynieria biomedyczna,
 4. bioinżynieria,
 5. inne techniczne
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

Przygotowywanie wykonywanych w DCOPiH świadczeń zdrowotnych  do rozliczeń,
a w szczególności:

 • zbieranie danych o świadczeniach zdrowotnych wykonywanych w DCOPiH,
 • bieżąca kontrola i weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez komórki organizacyjne DCOPiH w systemie informatycznym,
 • przygotowywanie dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń zdrowotnych,
 • współpraca przy miesięcznym rozliczaniu wykonanych świadczeń zdrowotnych DCOPiH z NFZ i innymi płatnikami,
 • wyjaśnianie zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych przez NFZ i innych płatników za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie, opracowywanie i przekazywanie dokumentacji sprawozdawczej
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych do Biura Zarządu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych   do Biura Zarządu 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji i informacji w DCOPiH;
 • Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej według odpowiednich standardów i rejestrów;
 • Tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji formalno-prawnej w DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza Zarządu DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza dostępu do sal konferencyjnych;
 • Organizowanie spotkań Dyrekcji, Rady Społecznej DCOPiH oraz ich pełna obsługa;
 • Organizacja i obsługa posiedzeń zespołów, komitetów, protokołowanie spotkań;
 • Pomoc w zrządzaniu systemem identyfikacji wizualnej;
 • Organizowanie i współpraca przy organizowaniu eventów, sympozjów;
 • Obsługa gości Zarządu DCOPiH;
 • Pomoc przy projektowaniu i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi, w tym:
 1. realizacja zadań merytorycznych,
 2. prowadzenie dokumentacji,
 3. sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń (przy współpracy z Działem Finansowym),
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi w DCOPiH, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w realizacji zadań,
 5. współorganizacja, prowadzenie oraz udział w akcjach promocyjnych
  i szkoleniach,
 6. aktywne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez DCOPiH, wyszukiwanie konkursów,
 7. koordynacja projektów.
 • Przygotowywanie notatek i materiałów informacyjnych w związku
  z realizowanymi zadaniami.
 • Realizacja zadań zgodnie z wymaganiami procedur Systemu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;
 • Weryfikacja struktur danych pozyskiwanych w systemach funkcjonujących
  w Szpitalu wraz z analizą funkcjonalną wymiany danych;
 • Realizacja zadań z zakresu wspomagania prac – analityczne wsparcie badań oraz analiz wewnętrznych;
 • Biostatystyka;
 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
 • Budowa modeli prognostycznych wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych;
 • Budową modeli matematycznych i obliczeniowych;
 • Zaawansowane analizy na potrzeby Dyrekcji Szpitala;
 • Konsultacje merytoryczne w obrębie realizowanych zadań;
 • Przygotowywanie notatek, raportów, materiałów informacyjnych
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Tworzenie, zgodnie z wewnętrznym standardem podnoszenia kwalifikacji
  i kompetencji, rocznych planów szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • Organizowanie szkoleń wewnętrznych, a w razie potrzeby – zewnętrznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem personelu w szkoleniach zewnętrznych;
 • Prowadzenie ocen szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Monitorowanie wydatkowania środków związanych z procesem szkoleń;
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji z obszaru powierzonych zadań;
 • Wprowadzanie danych do Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz do Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR);
 • Prowadzenie spraw dotyczących akredytacji w Ministerstwie Zdrowia w zakresie
Czytaj więcej
Aktualności

Cytobus wyruszył w trasę

Pierwszy w regionie cytobus, czyli mobilny gabinet ginekologiczny ruszył na Dolny Śląską. Dzięki niemu możliwe będzie dotarcie w te miejsca, w których kobiety mają gorszy dostęp do lekarzy specjalistów i gabinetów cytologicznych.

W cytobusie wykonywane będą badania cytologiczne u pań w wieku od 25 do 59 roku życia (zgodnie z programem profilaktyki raka szyjki macicy). Badania są bezpłatne, bez kolejki i bez skierowania. Ideą cytobusu jest dotarcie w te miejsca na mapie Dolnego Śląska, w których kobiety mają gorszy dostęp do lekarzy specjalistów i gabinetów cytologicznych. Jeśli kobieta otrzyma nieprawidłowy wynik cytologii, będzie o tym poinformowana telefonicznie i skierowana na Czytaj więcej