2022

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym (CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

 

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,    pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

 

 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym    (CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

 

Ogłoszenie konkurs – Teleradiologia

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert- Teleradiologia

Kryteria Oceny Ofert – Teleradiologia

Istotne postanowienia umowne -Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzór zał 1 do umowy powierzenia_Czytaj więcej

KONKURSY

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań diagnostycznych według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza     o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań diagnostycznych  według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu- badania diagnostyczneCzytaj więcej

KONKURSY

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych  z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu -badania laboratoryjneCzytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badań lekarskich dla pracowników DCOPiH w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,                                                                                                                                                               pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych    z zakresu medycyny pracy    tj.    badań lekarskich  dla pracowników DCOPiH   w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – medycyna pracy

Szczegółowe Warunki Konkursu ofert- medycyna pracy

Istotne postanowienia umowne – medycyna pracy

Kryteria oceny ofert – medycyna pracy

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-medycyna pracy

Załącznik nr 1 do oferty -medycyna pracy

Unieważnienie konkursuCzytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały szpitalne, do poradni i innych jednostek/komórek organizacyjnych DCOPiH;
 • Sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Wydawanie leków zawierających substancje odurzające, psychotropowe, spirytus oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Udział w przyjmowaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Dbanie o właściwe rozmieszczenie i przechowywanie zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Kontrola terminów ważności i numerów serii produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Zgłaszanie braków asortymentowych kierownikowi apteki;
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu
Czytaj więcej
Aktualności

DCOPiH w gronie najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zajęło 2. miejsce w Polsce w kategorii „Kontrakt z NFZ powyżej 150 mln zł” 7. edycji zestawienia “Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne” organizowanego przez BFF Banking Group.

Ranking docenia jednostki publiczne, które nie tylko wykazują się wysoką jakością opieki medycznej, ale zarazem jakość ta idzie w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze. Metodologia obliczeń została opracowana przez czołowych ekspertów sektora medycznego.

– To wyróżnienie dla całego zespołu DCOPiH. Cieszy nas, tym bardziej, że oprócz oceny wskaźników Czytaj więcej

Aktualności

Wydział Medyczny na Politechnice Wrocławskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i siedem szpitali w tym Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii podpisały w czwartek 22 grudnia porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia i prowadzenia Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej.

Otwarcie nowego wydziału to również odpowiedź na brak kadry medycznej, z którym borykają się szpitale. Ponadto kandydaci na studia zyskają większą możliwość wyboru wymarzonego kierunku, a kadra akademicka będzie miała możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych.

Kształcenie na Wydziale Medycznym będzie prowadzone we współpracy z siedmioma wrocławskimi szpitalami. To właśnie lekarze ze stopniami i tytułami naukowi zatrudnieni w dolnośląskich szpitalach w znacznej mierze będą stanowić kadrę naukową Wydziału … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii;
 • Nadzór nad gospodarką krwią w DCOPIH;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowniach Diagnostycznych;
 • Obowiązek dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb);
 • Przyjęcie, rejestracja materiału pobranego od pacjenta;
 • Autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań;
 • Pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe Analityka Medyczna lub Medycyna Laboratoryjna;
 • Specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Aktualne zaświadczenie o uprawnieniach
Czytaj więcej
KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym ( CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty , niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

 DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym  ( CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty , niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie konkurs -Teleradiologia

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert -Teleradiologia

Kryteria Ocena Ofert- Teleradiologia

Istotne postanowienia umowne -Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzor zał 1 do umowy powierzenia_

Ankieta Kontrolna Podmiotu Przetwarzajacego Czytaj więcej

KONKURSY

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu hematologii białka specyficzne i oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i HEMATOLOGII  pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław  OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność leczniczą  polegającą                     na  wykonywaniu badań  laboratoryjnych z zakresu hematologii  białka specyficzne   i  oznaczanie poziomu leków według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia  na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie konkurs – badania laboratoryjne

Sczczegółowe Warunki Zamówienia – badania laboratoryjne

Kryteria oceny ofert – badania laboratoryjne

Istotne postanowienia umowne – badania laboratoryjne

Klauzula Informacyjna

Formularz do złożenia oferty-badania laboratoryjne

Załącznik nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy – badania laboratoryjne

Załącznik nr 2 do oferty Wykaz personelu- badania Czytaj więcej

PRACA

PRACA w DCOPiH – Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Fieldorfa 6

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych, poradni specjalistycznych, na zlecenie innych podmiotów oraz na rzecz osób prywatnych, a w szczególności:

a) wykonywanie oznaczenia antygenów zgodności tkankowej metodami dostępnymi w laboratorium HLA;

b) wykonywanie w/w badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;

c) prowadzenie archiwizacji wykonywanych badań, przechowywanie wyników w systemach informatycznych laboratorium.

 

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe (Analityka Medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (wykształcenie wyższe, II stopień pokrewne: biologia, biotechnologia, weterynaria);
 • Prawo wykonywania zawodu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Inspektor ds. kontraktowania badań klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Inspektora ds. kontraktowania badań klinicznych

w OnkoCWBK
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

• Analiza procedur badania klinicznych pod względem ich kosztochłonności;
• Przygotowanie zestawienia procedur badania klinicznego;
• Szacowanie procedur na podstawie wewnętrznego cennika szpitala;
• Szacowanie budżetu badania klinicznego;
• Negocjowanie budżetu badania ze sponsorem;
• Współpraca z działem finansowym i działem prawnym;
• Analiza aneksów do umów w kontekście rozwinięcia / zmiany procedur.

Nasze wymagania:

• Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie;
• Doświadczenie w zakresie budżetowania lub analizy finansowej procedur;
• Dokładność,

Czytaj więcej
KONKURSY

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej – Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc – Szpital Leśne

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Plac Hirszfelda 12 we  Wrocławiu, 53-413 Wrocław w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek  i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkursy na stanowiska:

 1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

 2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc – Szpital Leśne

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  rozporządzenia Ministra Zdrowia Czytaj więcej

KONKURSY

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej (TK) przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym (CITO) w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia wykonanych opisów badań TK w dni powszechne od godziny 15. 00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław

OGŁASZA KONKURS  OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  polegających  na opisywaniu badań Tomografii Komputerowej  (TK)  przez Przyjmującego Zamówienie w trybie pilnym    (CITO)  w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienia  wykonanych  opisów badań  TK w  dni powszechne od godziny 15. 00  do 7.00  dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i święta według bieżących potrzeb Udzielającego  Zamówienia.

Ogłoszenie Konkurs

SWKO -Teleradiologia

Kryteria oceny ofert-Teleradiologia

Istotne postanowienia umowy – Teleradiologia

Umowa powierzenia danych -wzór

Formularz do zlożenia oferty- Teleradiologia

Załącznik nr 1 do oferty- Teleradiologia

Załącznik nr 2 do Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Pielęgniarka epidemiologiczna

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pielęgniarkę epidemiologiczną

w Dziale Epidemiologii

 

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków wynikający z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2008) z rozporządzeniami, m in:

 • Monitorowanie występowania zakażeń i czynników alarmowych;
 • Prowadzenie rejestracji zakażeń i patogenów alarmowych;
 • Wdrażanie działań zapobiegających zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia;
 • Wykonywanie i nadzorowanie badań umożliwiających identyfikację patogenów odpowiedzialnych za zakażenia;
 • Przekazywanie państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o sytuacji epidemiologicznej jednostki;
 • Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego oraz dokonywanie zgłoszenia wystąpienia
Czytaj więcej
Aktualności

„Dzwon Życia” – jako dowód wygranej walki z rakiem

„Dzwon Życia” – zawisł w poniedziałek 14 listopada w Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH). Jego dźwięk będzie oznajmiał innym chorym, że ktoś właśnie zakończył leczenie onkologiczne. We Wrocławiu jako pierwsza uderzyła w niego pacjentka, u której przed kilkoma laty wykryto raka piersi. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Pokonaj Raka”.

–  Nie traciłam optymizmu i przez cały czas zmagania się z chorobą wierzyłam, że uda mi się pokonać raka – mówi 76-letnia Krystyna Muszyńska. – Jestem emerytowaną pielęgniarką, przez lata opiekowałam się pacjentami onkologicznymi, a po przejściu na zasłużoną emeryturę wróciłam do szpitala – jako pacjentka.  Udało mi się pokonać … Czytaj więcej

Accessibility Toolbar