napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Komisja Konkursowa Ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji z zakresu udzielania konsultacji neurologicznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Komisja Konkursowa Ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji z zakresu udzielania konsultacji neurologicznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Skip to content